Forlaget Evig

Har du et manuskript?

Forlaget Evig modtager gerne uopfordrede manuskripter. Vi optager dog meget få nye forfattere pt.
For at spare på papirmængderne foretrækker vi at få materialet tilsendt via e-mail.

Send til: forlagetevig@forlagetevig.dk

Husk at vedhæfte en informationsseddel (synopsis), hvor du skriver lidt om dig selv og om bogen.

Vi kan desværre ikke give en uddybende begrundelse på et eventuelt afslag.

Hvilket format skal jeg sende manuskriptet i?
Vi foretrækker at få manuskripter som Word-dokumenter eller PDF-filer. Husk, der skal sidetal i dokumentet. For at gøre manuskriptet letlæseligt anbefaler vi, at du bruger skriftstørrelse 12, 1½ linjeafstand og 2-3 cm margin. Indryk skal være 1 cm.

Hvor længe går der, før jeg får svar?
Vi bestræber os på at svare indenfor 14 dage.